Digitalna vaga CL1

Digitalna vaga CL1 – trgovačka vaga za rad u maloprodajnim objektima.

Category: Tag:

Sa prednje strane i sa zadnje strane vaga ima po 3 displeja za kupca i prodavca koji se nalaze na podignutom delu vage pa samim tim omogućavaju bolju preglednost, Na prvom LCD displeju pokazuje cenu po kilogramu (maksimalno 999,99 dinara) na drugom težinu i na poslednjem pokazuje cenu proizvoda na vagi (maksimalno 9999,99 dinara). Vaga ima integrisanu bateriju u kućištu vage koja joj omogućava nesmetan rad bez direktnog napajanja.

Digitalna vaga CL1 ima dva tasa, plastični i metalni koji joj omogućavaju dodatnu stabilnost u odnosu na slične vage.

Digitalna vaga CL1 je odobrena za upotrebu od strane direkcije za mere i dragocene metale – sertifikati

Vage se nude u 3 opsega merenja:

CL1 3/6 kg podeok 1/2g
CL1 6/15 kg podeok 2/5g
CL1 15/30 kg podeok 5/10g