ISHIDA BC 4000E

Vage Ishida (etiketirke) renomiranog japanskog proizvođača sa bogatom softverskom opremom, modernog dizajna i funkcionalnošću daće vam u svakom trenutku kvalitet koji vam je potreban pri preciznom merenju robe i njenom „obeležavanju“ etiketiranju.

Savremeni načini proizvodnje, pakovanja, merenja i obeležavanja najčešće moraju da odgovaraju  određenim standardima ( pr. ISOO, HACCP…) Vage Ishida ( etiketirke) svakako će vam pružiti podršku kod merenja i obeležavanja proizvoda preko različitih formi nalepnica i dizajna, koje na sebi nose obeležja vaše firme, bar koda ( bilo da je proizvodni ili neproizvodni) datuma proizvodnje, naziva proizvoda, jedinične cene, ukupne vrednosti, logoa …

Category: Tag:

ISHIDA VAGE SA TERMALNIM ŠTAMPAČEM BC 4000E POLE – ETIKETIRKE – SA VRATOM

Svoju široku primenu vage Ishida imaju u sferi proizvodnje, kako poljoprivredne jer sve veći zahtevi kod otkupa poljoprivrednih proizvoda od strane velikih trgovinskih lanaca pored standarnog pakovanja neophodne su i deklaracije (etikete) koje sadrže informacije o proizvođaču i robi, tako i prehrambene proizvodnje.

U sferi trgovine široku primenu nalaze u maloprodajnim objektima , marketima, mesarama …. za merenje suhomesnatih proizvoda, rinfuzne robe,voća …

SLP-V je veoma moćno softversko okruženje pomoću koga je moguće daljinsko upravljanje vagom preko računara koji se nalazi u već postojećoj mreži ili samostalnog računara koji je direktno povezan na vagu. U mrežu je moguće povezati neograničen broj vaga i svima upravljati preko istog računara (softvera). Mogućnosti SLPV-A :

   – ubacivanje, promena, brisanje informacija u vagi

   – total izveštaji (dnevni, mesečni, po artiklima …)

   – import/export teksta

   – pravljenje akcija, masovna promena cena

   – pravljenje rasporeda za automatske izmene informacija

Pored navedenih program SLP-V-a omogućava i širok spektar kreiranja nalepnica (99 formi nalepnica) i mogućnost pridruživanja različitih formi nalepnica različitim proizvodima. Takođe postoji mogućnost ubacivanja logoa (slike) firme na nalepnicu

Vaga je tipski odobrena od strane DIREKCIJE ZA MERE I DRAGOCENE METALE BEOGRAD

U MOGUĆNOSTI SMO DA VAM PONUDIMO IZDAVANJE UVERENJA O ISPRAVNOSTI MERILA ZA NAVEDENE VAGE (ukoliko ste u nekom od standarda ISOO , HACCP….)

Vaga se isporučuje baždarena, baždarina važi 2 godine  

Garancija 1 godina.     

Servis u garantnom I vangarantnom roku               

Proizvođač:  Ishida Japan

Uvoznik I distributer Birotehna d.o.o. Smederevo